De onderstaande leestips zijn opgesteld door de mediatheek van het Bonaventura College in Leiden. Deze leestips zijn geschikt voor havo/vwo bovenbouw. In deze leeslijst vind je 109 thema’s en meer dan 1000 leestips. Dat past niet allemaal op 1 pagina, en daarom heb ik de leestips verdeeld over meerdere pagina’s. Meer leestips vind je op de pagina’s keuzelijst 3a (havo/vwo bovenbouw) en keuzelijst 3b (havo/vwo bovenbouw).

Angst

Dood, rouw

Verlies van een kind

Ziekte

Medische wereld, medische ethiek

Beperking (doofheid, blindheid, lichamelijke handicap, verstandelijke handicap)

Ouderdom

Alcohol, drugs, verslaving

Opgroeien, puberteit, jeugd(herinneringen)

Pesten

School- en universiteitsleven

Wetenschap

Paranormale verschijnselen

Religie

Bijbelse motieven

Jodendom, joods leven

Sport

Muziek

Film, televisie, theater (-wereld)

Kunst, kunstenaarswereld

Culinair, voeding, horeca

Maatschappelijke onderwerpen, maatschappijkritiek

Vluchtelingen

Armoede, rijkdom

Politiek

Vrouwenleven