Strips zijn al tientallen jaren onderdeel van de populaire cultuur, net als romans, films en muziek. Zo kan een strip ook een diep en gelaagd verhaal vertellen, emotie oproepen of een visueel spektakel bieden. In de beste strips vullen woord en beeld elkaar perfect aan, terwijl ook de fantasie van de lezer geprikkeld wordt. Het maakt zo’n strip een uniek medium, dat zich uitstekend leent voor een grondige analyse in de literatuurlessen. (tekst van de website van de Stripmaker des Vaderlands)

In 2018 stelden Margreet de Heer (Stripmaker des Vaderlands), Willard Mans (leraar Nederlands) en Bas Schuddeboom (redacteur Lambiek Comiclopedia, een online database over striptekenaars) een lijst met graphic novels samen die geschikt zijn om op school te gebruiken. In november 2020 werd deze lijst aangevuld met 33 nieuwe graphic novels.

Op de website van de Stripmaker des Vaderlands kun je de gids met Graphic novels voor de leeslijst, en de aanvullingen, downloaden. In deze gidsen vind je meer informatie over de graphic novels en vragen om een discussie te kunnen voeren in de klas.

leeslijst 2018

leeslijst 2020